wrz

29

Wniosek Play do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozporządzenia MAiC

W dniu 29 września 2015 roku P4 Sp. z o.o. złożyła w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o uchylenie przez Panią Premier Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, na podstawie uprawnienia określonego w art. 149 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP.

Do wniosku P4 załączyła 5 niezależnych opinii prawnych konstytucjonalistów, potwierdzających wątpliwości P4 co do legalności rozporządzenia MAiC.

Wniosek do PRM z dn. 29.09.2015

Opinia prawna prof. nadzw. dr. hab. S. Grabowskiej

Opinia prawna dr. hab. Ryszarda Piotrowskiego

Opinia prawna prof. dr. hab. Marka Chmaja

Opinia prawna prof. dr. hab. S. Hoca

Opinia prawna prof. nadzw. dr. hab. A. Mlynarskiej -Sobaczewskiej


Źródło: Wniosek Play do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozporządzenia MAiCCategory: PLAY | Tags: None

Related Posts
You must be logged in to post a comment.

Name (wymagane)

Email (wymagane)

Witryna internetowa

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Share your wisdom

wielkoformatowe wydruki Lublin kolorowe wielkoformatowe skanowanie kolorowe skanowanie Lublin skanowanie w lublinie skanowanie lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin drukowanie z internetu wizytówki w godzinę wizytówki Lublin wizytówki od ręki