maj

25

PLAY odnotowuje dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA w 1 kw. 2016 r. – komunikat prasowy

Wyniki PLAY za 1 kw. 2016 r.

Komunikat prasowy

24.05.2016 r.

PLAY odnotowuje dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA w 1 kw. 2016 r.

 

Najważniejsze dane finansowe za 1 kw. 2016 r.:

  • Całkowita baza klientów wzrosła do 14,42 mln (+13,7% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 50,9% z 48,3% na koniec 1 kw. 2015 r.
  • Całkowite przychody operacyjne wyniosły 1 441 mln zł, co stanowi wzrost o 17,4% r/r
  • Przychody od użytkowników zamknęły się kwotą 1 059 mln zł, co stanowi wzrost o 10,4% r/r
  • Skorygowana EBITDA wyniosła 437 mln zł, co stanowi wzrost o 35,2% w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2015 r.
  • Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy baza abonencka wzrosła o 1 735 tys. abonentów netto, co jest porównywalne z wynikiem odnotowanym w okresie dwunastu miesięcy zakończonym w marcu 2015 r.
  • Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 31 marca 2016 r. zasięg usługi 4G LTE wzrósł do 81,5% populacji. W zasięgu uruchomionej sieci 4G LTE ULTRA znajdowało się 40,8% populacji
  • PLAY osiągnął udział w rynku na poziomie 25,5% (wzrost o 3,6 pp r/r).

 

W 1 kw. 2016 r. PLAY w dalszym ciągu zwiększał swoją bazę abonencką oraz kontynuował wzrost przychodów i wyniku EBITDA w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 50,9% w 1 kw. 2016 r. w porównaniu z 48,3% w 1 kw. 2015 r.

W 1 kw. 2016 r. do wzrostu skorygowanego wyniku na poziomie EBITDA przyczynił się dalszy wzrost bazy abonentów kontraktowych, która na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy zakończonych w dniu 31 marca 2016 r. zwiększyła się o 1 209 tys. netto.

 

„W 1 kw. 2016 r. PLAY w dalszym ciągu odnotowywał dobre wyniki zarówno sprzedażowe jak i finansowe. Nasza baza abonencka wzrosła do 14,42 mln użytkowników, co pozwoliło nam na wzmocnienie pozycji drugiego największego gracza na polskim rynku telekomunikacyjnym, z udziałem w rynku mobilnym na poziomie 25,5%. W 1 kw. 2016 odnotowaliśmy przychody w kwocie 1 441 mln zł, co stanowi wzrost o 17,4% w porównaniu z 1 kw. 2015 r. Solidny wzrost potwierdza skorygowana marża EBITDA, która zwiększyła się do poziomu 30,4% (co stanowi wzrost o 4,00 pp w porównaniu z 1 kw. 2015 r.).

Dokładamy wszelkich starań, aby spełniać oczekiwania klientów oraz świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Nasze dwie ostatnie inicjatywy, tj. program Fair Play oraz 4G LTE Ultra, uruchomione w 1 kw., są najlepszymi przykładami naszej koncentracji na zadowoleniu i satysfakcji  klientów.

Jørgen Bang-Jensen, prezes PLAY

Wyniki PLAY za 1 kw. 2016 oraz za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2016 r.:

Tabela wyniki Q1 2016

liczba SIM za Q1 2016
Udział w rynku Q1 2016

 

O Play:

P4 Sp. z o.o., spółka prowadząca działalność pod nazwą Play, jest ukierunkowanym na konsumenta operatorem sieci mobilnej świadczącym usługi ponad 14,42 mln abonentów na dzień 31 marca 2016 r. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe oraz transmisji danych klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową „PLAY”. Play świadczy te usługi, dostępne dla 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE, a także w oparciu o długoterminowe umowy o roamingu krajowym zawarte z trzema pozostałymi operatorami sieci komórkowych w Polsce.

 

Ostrzeżenie:

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Do oświadczeniach tego rodzaju nie należy przykładać zbytniej wagi, ponieważ narażone są one na liczne ryzyka oraz niepewności związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym Play Holdings 2 S.á r.l oraz jej spółek zależnych (łącznie zwanych jako „Spółka”), które są trudne do przewidzenia oraz na które Spółka może nie mieć wpływu. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają informacje odnośnie potencjalnych lub spodziewanych wyników działalności Spółki, w tym opisy jej strategii biznesowej. Oświadczenia te często zawierają takie wyrażenia jak „może”, „będzie”, „mogłoby”, „byłoby”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „przewiduje się”, „zamierza się”, „dąży się”, „uważa się”, „ocenia się”, „przewiduje się”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu”, „rozważa się”, „możliwy” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach oraz ocenach dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ na naszą działalność biznesową. Należy rozumieć, iż oświadczenia tego rodzaju nie stanowią gwarancji efektywności ani wyników. Dotyczą one zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych ryzyk, niepewności oraz założeń. Mimo iż Spółka uważa, iż niniejsze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są oparte na rozsądnych założeniach, należy mieć świadomość, że wiele czynników może wywrzeć wpływ na bieżące wyniki finansowe lub operacyjne, w wyniku czego rzeczywiście odnotowane wyniki mogą znacząco różnić się od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych.

 


Źródło: PLAY odnotowuje dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA w 1 kw. 2016 r. – komunikat prasowyCategory: PLAY | Tags: None

Related Posts

  • No related posts found.You must be logged in to post a comment.

Name (wymagane)

Email (wymagane)

Witryna internetowa

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Share your wisdom

wielkoformatowe wydruki Lublin kolorowe wielkoformatowe skanowanie kolorowe skanowanie Lublin skanowanie lublin skanowanie lublin hempla 4 wydruki lublin centrum skanowanie lublin projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format