lut

25

Play ma 12,3 miliona KLIENTÓW – komunikat prasowy

Mamy już ponad 12 milionów KLIENTÓW! Bardzo się z tego powodu cieszę i chcę podziękować wszystkim, że jesteście z nami. Rośniemy i rośniemy a ciągle od naszego startu pojawiają się komentarze, że Play się kończy ;-) Możecie sami wyciągnąć wnioski patrząc na poniższe wyniki wraz z komunikatem prasowym:

12 MLN Klientów

Pełne wyniki PLAY za rok 2014

Komunikat prasowy

24 lutego 2015 r.

„PLAY ma za sobą bardzo pomyślny rok pod względem komercyjnym i finansowym. Z bazą użytkowników na poziomie 12,3 mln, PLAY osiągnął udział w rynku w wysokości 21,3%, jednocześnie zapewniając dostęp do usług 4G LTE 73% populacji Polski i przekraczając próg 1 miliona użytkowników 4G LTE w 2014 r. Pod względem finansowym, zwiększyliśmy nasze przychody o 18% do poziomu 4 392 milionów zł, podczas gdy skorygowana EBITDA wzrosła o 52% do kwoty 1 072 milionów zł.”

Jørgen Bang-Jensen, prezes PLAY

Kluczowe informacje:

  • W 2014 r. przychody od użytkowników wyniosły 3 524 mln zł, wzrastając o 21% rok do roku.
  • W ubiegłym roku skorygowana EBITDA zamknęła się kwotą 1 072 mln, co stanowi wzrost o 52% rok do roku, podczas gdy baza klientów abonamentowych zwiększyła się o 1,04 mln.
  • Całkowita baza użytkowników osiągnęła poziom 12,3 mln (+14% rok do roku), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 47.3% z 44.4% 2013 r.
  • PLAY osiągnął udział w rynku na poziomie 21,3% (wzrost o 2,4 pp rok do roku).
  • Dzięki dalszemu szybkiemu rozwojowi sieci 4G LTE, zasięg tej sieci zwiększył się do 73% populacji.
  • Ponadto, spółka przeprowadziła refinansowanie zadłużenia poprzez emisję obligacji na bardzo korzystnych warunkach.

 

W 2014 r. PLAY w dalszym ciągu powiększał swoją bazę użytkowników oraz ARPU, co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów oraz zysku EBITDA. W 2014 r. przychody od użytkowników wyniosły 3 524 mln zł, wzrastając o 21% rok do roku. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 47,3% w 2014 r. w porównaniu z 44,4% w 2013 r. Wynik ten osiągnięto dzięki znacznemu wzrostowi bazy abonentów kontraktowych, który stanowił 67% całkowitego wzrostu bazy abonenckiej w 2014 r.

W ubiegłym roku baza klientów PLAY uległa zwiększeniu do poziomu 12,3 mln, co stanowi ok. 21,3% wszystkich abonentów usług mobilnych w Polsce, wzrastając o 2,4 pp z poziomu 18,9% w 2013 r. PLAY pozostał najczęściej wybieranym operatorem przez klientów przenoszących swój numer (rynek MNP), osiągając udział w tym rynku na poziomie ok. 51% w roku 2014.

W ubiegłym roku skorygowana EBITDA zamknęła się kwotą 1 072 mln zł, co stanowi wzrost o 52% rok do roku, podczas gdy baza klientów abonamentowych zwiększyła się o 1,04 mln. W 2014 baza klientów abonamentowych rosła szybciej, niż w roku 2013, kiedy to zwiększyła się o 0,89 mln.

Wyniki PLAY za 4 kw. oraz pełen 2014 r.

Wyniki Play 2014

O Play

P4 Sp. z o.o., spółka prowadząca działalność pod nazwą Play, jest ukierunkowanym na konsumenta operatorem sieci mobilnej świadczącym usługi dla ponad 12 mln abonentów na dzień 31 grudnia 2014 r. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe oraz transmisji danych klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową „PLAY”. Play świadczy te usługi, dostępne dla 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE, a także w oparciu o długoterminowe umowy o roamingu krajowym zawarte z trzema pozostałymi operatorami sieci komórkowych w Polsce.

 

Ostrzeżenie

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Na takich oświadczeniach nie należy zbytnio polegać, ponieważ narażone są one na liczne ryzyka oraz niepewności związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym Play Holdings 2 S.á r.l. oraz jej spółek zależnych (łącznie zwanych jako „Spółka”), które są trudne do przewidzenia oraz na które Spółka może nie mieć wpływu. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają informacje odnośnie potencjalnych lub spodziewanych wyników działalności Spółki, w tym opisy jej strategii biznesowej. Oświadczenia te często zawierają takie wyrażenia jak „może”, „będzie”, „mogłoby”, „byłoby”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „przewiduje się”, „zamierza się”, „dąży się”, „uważa się”, „ocenia się”, „przewiduje się”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu”, „rozważa się”, „możliwy” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach oraz ocenach dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ na naszą działalność biznesową. Należy rozumieć, iż oświadczenia tego rodzaju nie stanowią gwarancji efektywności ani wyników. Dotyczą one zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych ryzyk, niepewności oraz założeń. Mimo iż Spółka uważa, iż niniejsze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są oparte na rozsądnych założeniach, należy mieć świadomość, że wiele czynników może wywrzeć wpływ na bieżące wyniki finansowe lub operacyjne, w wyniku czego rzeczywiście odnotowane wyniki mogą znacząco różnić się od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych.


Źródło: Play ma 12,3 miliona KLIENTÓW – komunikat prasowyCategory: PLAY | Tags: None

Related Posts

  • No related posts found.You must be logged in to post a comment.

Name (wymagane)

Email (wymagane)

Witryna internetowa

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Share your wisdom

wielkoformatowe wydruki Lublin kolorowe wielkoformatowe skanowanie kolorowe skanowanie Lublin skanowanie w lublinie skanowanie lublin drukowanie map lublin serwis ekspresów serwis ekspresów Lublin w Lublinie skanowanie dokumentacji lublin