lis

16

Nowe miejscowości w fioletowym zasięgu

Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc poprawiamy własną infrastrukturę. Wiecie już, że to dla nas bardzo ważne :) Staram się regularnie przedstawiać Wam nowe informacje. Dzisiaj kolejna aktualizacja.

Procentowo wygląda to tak:

 • 4G LTE: 92,5 % populacji
 • 4G LTE ULTRA: 79,5% populacji

Zasięg 4G LTE obejmuje:

1954 miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
w tym
391 miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Z kolei zasięg 4G LTE ULTRA dociera do:

1487 miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
w tym
378 miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

A konkretne nazwy? Oto te, do których nasz fioletowy net dotarł w ostatnim czasie.

 

4G LTE:

miejscowość powiat województwo
Dzierzgoń sztumski Pomorskie
Węgliniec zgorzelecki Dolnośląskie
Grupa świecki Kujawsko-Pomorskie
Grabownica Starzeńska brzozowski Podkarpackie
Ostrów Lubelski lubartowski Lubelskie
Miłkowice legnicki Dolnośląskie
Wleń lwówecki Dolnośląskie
Łukawiec rzeszowski Podkarpackie
Izabelin C warszawski zachodni Mazowieckie
Niebocko brzozowski Podkarpackie
Niedoradz nowosolski Lubuskie
Ruda wieluński Łódzkie
Kup opolski Opolskie
Palikówka rzeszowski Podkarpackie
Świekatowo świecki Kujawsko-Pomorskie
Szumowo zambrowski Podlaskie
Lniano świecki Kujawsko-Pomorskie

 

4G LTE ULTRA

miejscowość powiat województwo
Wronki szamotulski Wielkopolskie
Opalenica nowotomyski Wielkopolskie
Dzierzgoń sztumski Pomorskie
Żabno tarnowski Małopolskie
Iwonicz krośnieński Podkarpackie
Grabownica Starzeńska brzozowski Podkarpackie
Staniątki wielicki Małopolskie
Skawica suski Małopolskie
Wleń lwówecki Dolnośląskie
Stare Kurowo strzelecko-drezdenecki Lubuskie
Cielcza jarociński Wielkopolskie
Łąka rzeszowski Podkarpackie
Jaroszowice wadowicki Małopolskie
Babice oświęcimski Małopolskie
Błażkowa jasielski Podkarpackie
Maszkienice brzeski Małopolskie
Barwałd Górny wadowicki Małopolskie
Barwałd Średni wadowicki Małopolskie
Ruda wieluński Łódzkie
Kobylnica poznański Wielkopolskie
Palikówka rzeszowski Podkarpackie
Świekatowo świecki Kujawsko-Pomorskie
Wola Dębińska brzeski Małopolskie
Lniano świecki Kujawsko-Pomorskie

 


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

lis

14

Wyniki Spółki PLAY COMMUNICATIONS za Q3 2017 – komunikat prasowy

Wyniki Spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A. za III kw. 2017 r.

Komunikat prasowy

14 listopada 2017 r.

 

DALSZY WZROST PRZYCHODÓW ORAZ WYNIKU EBITDA DZIĘKI STAŁEMU WZROSTOWI BAZY KLIENTÓW ABONAMENTOWYCH ORAZ WZROSTOWI ZAGREGOWANEGO ARPU

 

Play osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe w trzecim kwartale 2017 r. Spółka kontynuowała generowanie wysokiej wartości dla klientów oraz osiągnęła satysfakcjonujące wyniki operacyjne, co przyczyniło się do wzrostu bazy abonentów (do 14,9 mln). Spółka w dalszym ciągu zwiększała swoje przychody operacyjne, odnotowując przychody za okres pierwszych dziewięć miesięcy zakończony w dniu 30 września 2017 r. w kwocie 4 930 mln (+9,6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.), co przełożyło się na wzrost skorygowanego wyniku EBITDA do kwoty 1 728 mln zł (+17,2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.), jednocześnie zmniejszając swoje zadłużenie wskaźnika zadłużenia netto do skorygowanego wyniku EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy na poziomie 3,1x.

Najważniejsze dane finansowe za 3 kw. 2017 r.:

I. Dalszy sukces komercyjny:

 • Udział w rynku zwiększył się do poziomu 28.5%[1] (+2.5 p.p. r/r), co stanowi 14,9 mln abonentów, podczas gdy udział abonentów kontraktowych wzrósł do poziomu 61.8% na dzień 30 września 2017 r.(z poziomu 54.6%)
 • W III kw. 2017 r. Spółka pozyskała 261 tys. abonentów kontraktowych
 • Zagregowany średni przychód na użytkownika (ARPU) utrzymał się na poziomie 32,3 zł[2] w porównaniu z II kw. 2017 r., wzrastając z poziomu 31,8 zł w III kw. 2016 r.
 • Wskaźnik odejść zwiększył się nieznacznie do poziomu 0,8%[3] z poziomu 0,7% w II kw. 2017 r.
 • Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE na dzień 30 września 2017 r. zasięg zwiększył się do 92,2% populacji (+1,7 p.p. r/r), natomiast zasięg sieci 4G LTE Ultra zwiększył się do 79,4% populacji (+3,2 p.p. r/r)

II. Bardzo dobre wyniki finansowe:

 • Przychody operacyjne zwiększyły się do poziomu 4 930 mln zł (+9,6% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.) w wyniku znacznego wzrostu bazy klientów kontraktowych
 • Skorygowany wynik EBITDA zwiększył się do poziomu 1 728 mln zł (+17,2% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.) w wyniku dźwigni operacyjnej oraz efektu skali w III kw. 2017 r.; na skorygowany wynik EBITDA wpływ miała również regulacja RLAH
 • Powyższe przełożyło się na dalszy wzrost skorygowanej marży EBITDA do poziomu 35,1%
  (+2,3 p.p. w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.)
 • Dalszy rozwój sieci na terenie całego kraju – nakłady gotówkowe[4] wyniosły 527 mln zł
  (167 mln zł w III kw. 2017 r.), zgodnie z wytycznymi
 • Skorygowana EBITDA pomniejszona o nakłady gotówkowe3 zamknęła się kwotą 1 201 mln zł
  (+6,5% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.)
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z wyłączeniem płatności leasingowych)[5] zmniejszyły się o 2.6% r/r do poziomu 367 mln zł
 • Zmniejszenie dźwigni finansowej do poziomu 3,1x skorygowanego wyniku EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy (w porównaniu z 3,2x na dzień 30 czerwca 2017 r.) dzięki wyższemu poziomowi gotówki i ekwiwalentów gotówki

Komentarz Prezesa spółki P4 Sp. z o.o. na temat wyników osiągniętych w III kw. 2017 r.:

 

Spółka Play osiągnęła bardzo dobre wyniki w III kw. 2017 r. Spółka zwiększyła bazę abonentów kontraktowych do 14,9 mln utrzymując średni przychód na użytkownika na stabilnym poziomie, co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów z usług, które zamknęły się kwotą 1 258 mln zł (+10,2% r/r). W III kw. 2017 r. nasza baza abonencka zwiększyła się o 404,6 tys. (261,3 tys. abonentów kontraktowych oraz 143,3 tys. użytkowników usług przedpłaconych). Solidne wyniki komercyjne przełożyły się na świetne wyniki finansowe w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. – przychody osiągnęły poziom 4 930 mln zł, co stanowi wzrost o 9,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., podczas gdy skorygowana marża EBITDA Spółki wzrosła do poziomu 35,1%, czyli o +2,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r. Warto dodać, że rozporządzenie roam-like-at-home („RLAH”) weszło w życie w dniu 15 czerwca 2017 r. W wyniku tego III kw. 2017 r. był pierwszym kwartałem, kiedy widoczny był wpływ RLAH. Rozsądne jest założenie, że w najbliższych kwartałach wpływ RLAH pozostanie widoczny.

W dalszym ciągu realizujemy naszą strategię rozwoju sieci na terenie całego kraju; na koniec III kw. 2017 posiadaliśmy 5 423 stacji bazowych. Ponadto, zasięg naszej własnej sieci 4G osiągnął poziom 92,2% pokrycia populacji (co stanowi wzrost o 1,7 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.) podczas gdy zasięg sieci 4G LTE Ultra wyniósł 79,4% pokrycia populacji (co oznacza wzrost o 3,2 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). Łącznie z roamingiem krajowym, w zasięgu naszej sieci znajduje się ponad 99% populacji kraju. Co więcej, w sierpniu 2017 r., do naszego silnego portfolio częstotliwości dodaliśmy 3,7 GHz. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani poziomem naszych wyników osiągniętych za III kw. 2017 r.

Nasze wyniki w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. są zgodne z wytycznymi na cały rok 2017, które zostały przedstawione w prospekcie emisyjnym z dnia 30 czerwca 2017 r., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego Luksemburga (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Jørgen Bang-Jensen

 

Wyniki PLAY za III kw. 2017 r. oraz okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r.:

 

 

 

1 dane średniomiesięczne przedstawione dla abonentów raportowanych; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie; 2 dane średniomiesięczne przedstawione dla aktywnych abonentów w okresie III kw. 2017 r.; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie; 3 zawierają nakłady jednorazowe w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) oraz transakcją refinansującą; 4 Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary nie występujące w MSSF”

 

O Play:

Spółka P4 Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Play Communications S.A. i która prowadzi działalność pod nazwą Play, jest ukierunkowanym na konsumenta operatorem sieci mobilnej świadczącym usługi ponad 14,9 mln abonentów na dzień 30 września 2017 r. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe, transmisji danych oraz wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową „PLAY”. Play świadczy te usługi, dostępne dla 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE, a także w oparciu o długoterminowe umowy o roamingu krajowym/współdzielenia sieci zawarte z trzema pozostałymi operatorami sieci komórkowych w Polsce. Więcej informacji znajduje się na stronie www.playcommunications.com and www.play.pl.

 

Ostrzeżenie:

Dane zwarte w niniejszym komunikacie prasowym nie zostały poddane audytowi.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Na oświadczeniach tego rodzaju nie należy nadmiernie polegać, ponieważ narażone są one na liczne ryzyka oraz niepewności związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym spółki Play Communications S.A. oraz jej podmiotów zależnych (zwanymi łącznie jako „Grupa”), z których wszystkie są trudne do przewidzenia i z których wiele znajduje się poza wpływem Grupy. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają informacje odnośnie potencjalnych lub spodziewanych wyników działalności Grupy, w tym opisy jej strategii biznesowej. Oświadczenia te często zawierają takie wyrażenia jak „może”, „będzie”, „mogłoby”, „byłoby”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „przewiduje się”, „zamierza się”, „dąży się”, „uważa się”, „ocenia się”, „przewiduje się”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu”, „rozważa się”, „możliwy” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach oraz ocenach dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ na naszą działalność biznesową. Należy rozumieć, iż oświadczenia tego rodzaju nie stanowią gwarancji efektywności ani wyników. Dotyczą one zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych ryzyk, niepewności oraz założeń. Mimo iż Grupa uważa, że niniejsze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są oparte na rozsądnych założeniach, należy mieć świadomość, że wiele czynników może wywrzeć wpływ na bieżące wyniki finansowe lub operacyjne, w wyniku czego rzeczywiście odnotowane wyniki mogą znacząco różnić się od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat czynników, które mogą wpłynąć na oświadczenia Grupy dotyczące zdarzeń przyszłych, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka Grupy, które mogą podlegać okresowym zmianom, określonymi w prospekcie emisyjnym publikowanym na stronie www.playcommunications.com. Grupa zrzeka się obowiązku uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym oraz nie jest w żaden sposób do tego zobowiązana, z wyjątkiem przypadków wymaganych odpowiednimi przepisami prawa lub regulacjami.

Dane finansowe zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są wyrażone w złotych zaokrąglonych do najbliższego miliona. Z tej przyczyny, ze względu na takie zaokrąglenie mogą występować rozbieżności w tabelach pomiędzy liczbami całkowitymi oraz sumami podanych kwot.

 

 

[1] na podstawie liczby kard SIM zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce

[2] dane średniomiesięczne przedstawione dla aktywnych abonentów ; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie

[3] dane średniomiesięczne przedstawione dla abonentów raportowanych; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie

[4] Z wyłączeniem wypływów środków pieniężnych w związku z nabyciem rezerwacji na częstotliwości

[5] Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary‑nie występujące w MSSF”


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

lis

9

Wysyłamy SMSy do hardcore’owych roamingowców

Małą zapowiedź mogliście znaleźć w roamingowym vlogu z Barcelony ;) Tak, tak – rozpoczęliśmy wysyłkę SMSów do osób, które łamią politykę FUP (Fair Usage Policy) i zdecydowanie częściej przebywają w zasięgu UE niż w naszej sieci.

Jak wygląda taki SMS oraz dlaczego nie trzeba się go bać? Dowiecie się z kolejnego vloga:


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

lis

8

„Pierwszy w Polsce Operator”

Wczoraj przeczytałem ciekawego newsa. Nasi różowi koledzy twierdzą, że jako „pierwszy w Polsce Operator” wprowadzili rozwiązanie zwane Mobile Connect.

Przyznam szczerze, że trochę się zdziwiliśmy, gdyż w PLAY taka usługa działa już od września 2015 (!) roku. Dokładniej rzecz ujmując wprowadzona została przy usłudze telefon.play.pl. Później w listopadzie 2015 również mogliście skorzystać z tej opcji jako jeden z wariantów aktywacji darmowego Tidala :) W sierpniu 2016 roku taki sposób weryfikacji pojawił się przy PLAY NOW a w lutym bieżącego roku przy Wirtualnej Centralce (usługa w opcji dla Firm).

W skrócie – rozwiązanie to możliwość uwierzytelnienia w serwisach online. Na czym polega?

 1. Podajesz na stronie swój numer.
 2. Na telefonie wyświetla się powiadomienie.
 3. W tym powiadomieniu potwierdzasz, że to Ty logujesz się na stronie.
 4. Masz dostęp!

Całość jest rozwiązaniem ekspresowym i bardzo prostym. Nie wymaga zakładania dodatkowych kont czy podawania haseł – wystarczy mieć pod ręką swój telefon :) No i nie trzeba mieć do tego jakiegoś konkretnego modelu telefonu, bo takie powiadomienie otrzymacie na ponad 99% urządzeń na rynku.

Chyba najciekawszym zastosowaniem jest możliwość zalogowania się do przeglądarkowej wersji PLAY NOW właśnie w taki sposób :)I voilà!

Nie, nie nazywamy tego rozwiązania szumnie Mobile Connect. Ciekawostką może być to, że od roku trwają wspólne prace nad rozwojem Mobile Connect. Dodatkowo my jako jedyni zintegrowaliśmy naszą platformę Mobile Connect w projekcie mDokumenty, co pokazywaliśmy Pani Minister Annie Streżyńskiej.

To nie pierwszy już raz, kiedy różowi koledzy chwalą się wprowadzanym rozwiązaniem, które u nas funkcjonuje od jakiegoś czasu i chcą dopiąć sobie łatkę „pierwszych w Polsce”. Drodzy, polecam szerzej weryfikować informacje, które umieszczacie w swoich komunikatach prasowych :) Jak nie wiecie jak to robić to zapraszam – jesteśmy tuż po drugiej stronie ulicy ;)


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

lis

8

Vlog o Huawei Mate 10 Pro i lite

Wczoraj wieczorem na PGE Narodowym byłem z Krzyśkiem na premierze nowych smartfonów Huawei – Mate 10 Pro i Mate 10 lite. Nie jest to nasz typowy vlog, ale nie mamy nic przeciwko takim luźniejszym formom ;)

Na filmie pojawia się też przez chwilę trzeci, bardziej prestiżowy smartfon, ale sami zobaczcie o jaki model chodzi ;)

 


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

lis

7

PLAY z największą ofertą gamingową wśród operatorów

Wszyscy doskonale wiedzą, że #GamersGonnaPLAY ;) W związku z tym angażujemy się w przeróżne wydarzenia, współpracujemy z najlepszymi twórcami, ale i mamy największą ofertę gamingową wśród operatorów. Macie szeroki wachlarz sprzętu i zestawów do wyboru w naszych ofercie internetowej. I mówię tu serio:

 1. MSI GV72 7RD i5 + modem Huawei E3372
 2. MSI GV62 7RC i5 + modem Huawei E3372
 3. MSI GV62 7RC i7 + modem Huawei E3372
 4. ASUS ROG GL553 i5 + modem Huawei E3372 + pad Xbox 360
 5. ASUS ROG GL503 i5 + modem Huawei E3372 + mysz ASUS Espada GT200
 6. Lenovo Legion Y520 + modem Huawei E3372 + Halo Wars 2
 7. Acer Aspire 5 + modem Huawei E3372 + DIRT 4
 8. XBOX ONE S + FIFA 17
 9. Sony PlayStation 4 Slim + FIFA 18
 10. Nintendo Switch + Zelda: Breath of the Wild
 11. Steelseries Arctis 5 + Hyperbeast
 12. Monitor ASUS VG245HE

Ale to nie wszystko – wybierając jeden z laptopów MSI otrzymacie w zestawie gamingowe gadżety o wartości 420 zł :)

Ofertę będziemy jeszcze poszerzać, między innymi o nowe konsole ;)

A wszystkie specyfikacje i zdjęcia do zobaczenia na dedykowanej sekcji play.pl :)


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

lis

5

iPhone X Gruszka Edition

Zaczęliśmy sprzedaż i… tak, kupiłem :)

Nie mogło z tej okazji zabraknąć kolejnego odcinka vloga. Kilka moich słów o nowej „dziesiątce”:


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

lis

3

Premiera iPhone X w PLAY – ceny i szczegóły

Okej, okej – jak zapowiadamy tak i robimy. Przypominam jeszcze raz – jutro (3.11) z samego rana ruszamy ze sprzedażą iPhone’ów X. Zapraszamy do salonu PLAY na Placu Konstytucji 6 w Warszawie. Będziemy czekać na Was od 7:00 z kawą i przekąskami, ciekawymi gośćmi i dobrym humorem. Sprzedaż rozpoczniemy punktualnie o 8:00. Tak, w salonie będzie też wersja „demo”, czyli wystawione na meblu urządzenie – będzie można zobaczyć na żywo i sprawdzić działanie „dziesiątki”.

Jak wspomniałem wcześniej iPhone’y X będziecie mogli kupić bez abonamentu a z naszym starterem Play na Kartę. Dostaniecie je wtedy w cenach:

 • iPhone X 64 GB – 4979 zł

 • iPhone X 256 GB – 5729 zł

Ale naprawdę polecam Wam wybrać opcję z abonamentem. Przez jakiś czas iPhone’y X będziemy oferować tylko z dopłatą miesięczną 0 zł. Co to oznacza? To, że macie abonament jak w wersji bez urządzenia* i do tego dobieracie telefon za cennikową kwotę. Nie będzie możliwości zakupu jak w przedsprzedaży z dopłatą 200 zł i ceną na start 1079 zł. I tu naprawdę usiądźcie, bo nowe smartfony będziemy oferować TANIEJ niż ich cena rynkowa:

 • iPhone X 64 GB – 4829 zł

 • iPhone X 256 GB – 5499 zł

Z kolei przy ofertach dla Firm:

 • iPhone X 64 GB – 3919 zł netto

 • iPhone X 256 GB – 4469 zł netto

Wg nas to rozwiązanie bardzo fair i naprawdę nie ma do czego się przyczepić. Jeśli macie ochotę na telefon w abonamencie z niższą opłatą na start to będziecie musieli jakiś czas poczekać.

Od razu mówię uczciwie – wersji 256 GB jest mniej niż byśmy chcieli i obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Nie oznacza to, że musicie ustawiać się już teraz w kolejce :) Nie marznijcie, przyjdźcie rano, kiedy to będziemy na Was czekać z kawą na rozgrzanie się :) Przypominam też o naszym wydarzeniu na FB – dołączcie koniecznie!

*w przypadku Stanu Nielimitowanego jest to 45 zł miesięcznie przy przedłużeniu umowy lub przeniesieniu numeru

To jak? Z kim widzimy się rano? :)


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

lis

3

#SuperOkazje, czyli Samsung Galaxy S8 tańszy o 928 zł!

Dzisiaj wystartowała kolejna edycja akcji #SuperOkazje. Z ważniejszych obniżek do S8+ dołącza jego mniejszy brat i tak, jak w tytule:

 • Samsung Galaxy S8 tańszy nawet o 928 zł (w Stan Nielimitowany Dom Wi-Fi z dopłatą +110 zł):

Waszej uwadze nie powinna umknąć też Motorola Moto Z2 Play Dual SIM, którą dostaniecie do 200 zł taniej oraz także w obniżonej cenie ZTE V8 Blade Lite Dual SIM.

W ofercie na życzenie wprowadzamy dwa zestawy smartfon + akcesorium :)

 • LG K10 (2017) Dual SIM + słuchawki Bluetooth HBS-910 TONE Infinim
 • Samsung Galaxy J5 (2017) Dual SIM + kamerka 360 stopni Samsung Gear 360 

#SuperOkazje obowiązują do 15 listopada :)

Jeśli chcecie zamówić jeden z modeli polecam zrobić to pod numerem 884 800 100. Możecie też zrobić to w naszym eshopie i oczywiście w salonach ;) Obowiązkowy cennik poniżej:

Cennik 02.11

 

PS: Pamiętajcie o jutrzejszym poranku z iPhone X :) Będziecie? Dołączcie do naszego wydarzenia na FB!


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

paź

31

iPhone X – kto pierwszy, ten lepszy

Dobre wieści dla wszystkich, którzy chcą dostać iPhone’a X w swoje ręce jak najszybciej już w najbliższy PIĄTEK!

Będziemy na Was czekać w salonie PLAY na Placu Konstytucji 6 w Warszawie już od 7 rano a o 8 zaczynamy sprzedaż. Słuchawek mamy sporo, ale uczciwie uprzedzam, że wersja 256 GB może się skończyć szybciej.

TAK, będziecie mogli kupić smartfona również bez abonamentu!

Będziemy na Was czekać z pyszną kawą, z przekąskami i… zobaczymy czym jeszcze :) Obejrzyjcie kolejny odcinek vloga ze szczegółami:


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None
wielkoformatowe wydruki Lublin kolorowe kopiarki Warszawa wielkoformatowe skanowanie kolorowe skanowanie Lublin skanowanie w lublinie skanowanie lublin wydruki z internetu lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin drukowanie z PDF