mar

7

PLAY rozbudowuje sieć

Mój kolega robi się coraz bardziej czekoladowy ja tymczasem o technologiach. Mały update co nowego w sieci:

Zasięg:

  • LTE: 97,2% populacji
  • LTE ULTRA: 86,8% populacji
  • 5G READY: 11% populacji (NOWOŚĆ)

 Aktualnie w zasięgu LTE znajduje się:

2251 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym

391 miast powyżej 10 tys. mieszkańców

 

Aktualnie w zasięgu  LTE ULTRA znajduje się:

1716 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym

381 miast powyżej 10 tys. mieszkańców

LTE:

REG MIEJSCOWOSC GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
WAR Kamieńsk Kamieńsk radomszczański Łódzkie
WAR Mordy Mordy siedlecki Mazowieckie
KAT Zgłobice Tarnów tarnowski Małopolskie
KAT Wójtowa Lipinki gorlicki Małopolskie
POZ Zakrzewo Zakrzewo złotowski Wielkopolskie
KAT Zapałów Wiązownica jarosławski Podkarpackie
POZ Stare Bogaczowice Stare Bogaczowice wałbrzyski Dolnośląskie
WAR Sienno Sienno lipski Mazowieckie
KAT Wołowice Czernichów krakowski Małopolskie
KAT Nockowa Iwierzyce ropczycko-sędziszowski Podkarpackie
GDA Waganiec Waganiec aleksandrowski Kujawsko-Pomorskie
KAT Piotrówka Jemielnica strzelecki Opolskie
KAT Krempachy Nowy Targ nowotarski Małopolskie
GDA Dąbrowa Dąbrowa mogileński Kujawsko-Pomorskie
POZ Kowanówko Oborniki obornicki Wielkopolskie
KAT Wielkie Drogi Skawina krakowski Małopolskie

 

LTE:

REG MIEJSCOWOSC GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
WAR Kamieńsk Kamieńsk radomszczański Łódzkie
WAR Mordy Mordy siedlecki Mazowieckie
KAT Zgłobice Tarnów tarnowski Małopolskie
KAT Wójtowa Lipinki gorlicki Małopolskie
POZ Zakrzewo Zakrzewo złotowski Wielkopolskie
KAT Zapałów Wiązownica jarosławski Podkarpackie
POZ Stare Bogaczowice Stare Bogaczowice wałbrzyski Dolnośląskie
WAR Sienno Sienno lipski Mazowieckie
KAT Wołowice Czernichów krakowski Małopolskie
KAT Nockowa Iwierzyce ropczycko-sędziszowski Podkarpackie
GDA Waganiec Waganiec aleksandrowski Kujawsko-Pomorskie
KAT Piotrówka Jemielnica strzelecki Opolskie
KAT Krempachy Nowy Targ nowotarski Małopolskie
GDA Dąbrowa Dąbrowa mogileński Kujawsko-Pomorskie
POZ Kowanówko Oborniki obornicki Wielkopolskie
KAT Wielkie Drogi Skawina krakowski Małopolskie

 

The post PLAY rozbudowuje sieć appeared first on Tako rzecze Rzecznik Play.


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

mar

7

Już ponad 4 miliony klientów PLAY24

Dziś bardzo dużo nowych liczb na temat PLAY, ale ja wybrałem jedną bardzo dla nas ważną. Brawo! Nie znam danych innych opów, ale wygląda na to, że to najbardziej popularna apka obsługowa dla klientów operatora komórkowego. Przygotowaliśmy z tego okazji specjalną kosmiczna infografikę bo to jest kosmicznie fajny wynik

The post Już ponad 4 miliony klientów PLAY24 appeared first on Tako rzecze Rzecznik Play.


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

mar

7

PLAY: Wyniki za czwarty kwartał i cały rok 2018

co kwartał wrzucam na bloga dla zainteresowanych bardzo ważny i poważny dokument. Miłej lektury:

4 marca 2019 r.

PLAY COMMUNICATIONS S.A. *

(„Play” lub „Spółka”)

Wyniki za czwarty kwartał i cały rok 2018

Dzięki silnym wynikom operacyjnym i finansowym
Play potwierdza wiodącą pozycję na rynku mobilnym w Polsce

o    Wiodąca pozycja rynkowa z 15 mln raportowanych klientów i rosnącym udziałem abonentów kontraktowych

o    Aktywna baza klientów kontraktowych wzrosła o ok. 360 tys. r/r, czyli o 4,1%, z niskim, stabilnym wskaźnikiem ich odpływu na poziomie 0,8%

o    Przychody w całym roku były wyższe r/r o 2,5%, osiągając 6,8 mld PLN dzięki wzrostowi przychodów z usług

o    Utrzymany wzrost rocznego zysku netto do 745 mln PLN, o 92,2% r/r oraz wzrost EBITDA o 13,4% r/r

o    Najwyższy w historii spółki poziom FCFE (wolnych przepływów gotówkowych dla właścicieli kapitału własnego): 816 mln PLN w 2018, wzrost o 22,8% r/r

o    Przyspieszona rozbudowa sieci ogólnokrajowej (1,3 tys. nowych stacji bazowych uruchomionych w ciągu roku) wpłynęła na poziom gotówkowych nakładów inwestycyjnych wyższy o 15,5% r/r, dzięki czemu Play jest pierwszą w Polsce siecią 5G-Ready

 

Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci telefonii komórkowej, ogłasza dziś swoje wyniki w czwartym kwartale i całym roku 2018. Wyniki potwierdzają pierwszoplanową pozycję rynkową Play na tle wzrostu bazy klientów, przychodów, rentowności netto i poziomu generowanej gotówki.

Komentarz prezesa P4, Jeana Marca Hariona:

„Na zakończenie roku 2018, w którym przyspieszyliśmy rozbudowę własnej sieci, aby zabezpieczyć naszą niezależność od roamingu krajowego i ograniczyliśmy negatywny wpływ regulacji Roam-Like-At-Home, jesteśmy dumni, że możemy potwierdzić naszą wiodącą pozycję na rynku mobilnym w Polsce, i jednocześnie ogłosić poprawę wyników działalności operacyjnej i finansowej – zgodnie z oczekiwaniami przekazanymi w sierpniu ubiegłego roku.

Bardziej niż kiedykolwiek utrzymujemy klientów w centrum naszych działań, dbając o ich wartość i lojalność poprzez naszą obszerną ofertę konwergentnych usług mobilnych. Zgodnie z naszą strategią 2019-2022 ogłoszoną w listopadzie 2018, konsekwentnie rozwijamy naszą efektywną kosztowo sieć 5G-Ready, nasze wiodące oceny Net Promoter Score i rozpoznawalności marki podkreślają wiodącą komercyjną pozycję Play, a dodatkowo przyspieszamy digitalizację firmy, z priorytetem nadanym utrzymaniu i pozyskaniu klientów przez kanały online oraz samoobsłudze przez aplikację Play24 i chatboty. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w naszych oczekiwaniach na 2019 r., w którym spodziewamy się poprawy naszej skorygowanej EBITDA pomimo wolniejszego wzrostu przychodów i wyższych gotówkowych nakładów inwestycyjnych związanych z kapitalizacją urządzeń abonenckich i digitalizacją procesów.”

Najważniejsze dane operacyjne:

  • Ponownie potwierdzono wiodącą pozycję Play na polskim rynku telefonii komórkowej:

o   15,0 mln klientów raportowanych i 12,7 mln aktywnych klientów na koniec roku (zmiana odpowiednio o -1,3% i +2,1% r/r);

o   Udział klientów kontraktowych wzrósł do 65,7% (+3,7 pp r/r) na koniec 2018, podczas gdy poziom odejść tych abonentów pozostał na niskim i stabilnym poziomem 0,8% w ciągu roku;

o   Średni całoroczny wskaźnik ARPU wzrósł do 32,3 PLN (+1,0% r/r), osiągając 32,4 PLN w IV kwartale (+0,6% r/r), przy poziomie multiSIM rosnącym do 42% bazy klientów;

 

 

  • Preferowany operator telefonii komórkowej w Polsce zorientowany na wartość i lojalność klientów:

o   Najwyższa ocena Net Promoter Score oraz rozpoznawalności marki i akcji reklamowych na rynku telefonii komórkowej;

o   Udane wprowadzenie na rynek konwergentnych mobilnych produktów i usług;

  • Wyraźne postępy w digitalizacji:

o   4 mln klientów korzystających z samoobsługi w aplikacji Play24;

o   Program rozwoju sieci sklepów „bez papieru” z 40% udziałem transakcji z użyciem e-podpisu;

o   E-faktury osiągają 93% udziału wśród klientów PLAY;

  • Przyspieszony rozwój sieci zgodnie z planem:

o   7 003 stacji bazowych na koniec 2018 (+22% r/r), z 563 nowych lokalizacji dodanych w samym IV kwartale;

o   Od listopada 2018 najszybsza sieć własna na podstawie pomiarów SpeedTest.pl;

o   Cel strategiczny rozszerzony do ~9 500 stacji bazowych na koniec roku 2021.

Najważniejsze dane finansowe:

o   Przychody operacyjne osiągnęły 1 807 mln PLN (+3,9% r/r) w IV kwartale, w równym stopniu poprzez wzrost przychodów z usług i sprzedaży towarów. W rezultacie przychody w całym roku wyniosły 6 839 mln PLN (+2,5% r/r) z przychodami z usług w wysokości 5 083 mln PLN (+4,2% r/r), podczas gdy sprzedaż towarów i pozostałe przychody spadły do 1 756 mln PLN (-2,0% r/r) ze względu na niższy udziału sprzedaży urządzeń w ramach umów pozyskania i utrzymania klientów.

o   Skorygowana EBITDA wyniosła 535 mln PLN w IV kwartale (-6,0% r/r), głównie przez wyższe koszty roamingu krajowego, koszty związane z rozwojem sieci i koszty uruchomienia nowych ofert. Te same czynniki miały wpływ na skorygowaną roczną EBITDA na poziomie 2 159 mln PLN (-6,0% r/r) – zgodnie z oczekiwaniami. EBITDA wzrosła o 13,4% r/r do 2 160 mln PLN.

o   Zysk netto wzrósł do 202 mln PLN w IV kwartale (+41,5% r/r) i do 745 mln PLN w całym roku (+92,2% r/r), odzwierciedlając poprawę w kosztach ogólnych i zarządu, a także niższe koszty finansowe netto, zawyżone w 2017 r. przez wydatki związane z refinansowaniem w tamtym okresie.

o   Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 241 mln PLN w IV kwartale (+95,7% r/r) i 751 mln PLN w całym roku (+15,5% r/r), w związku z przyspieszonym rozwojem sieci Play.

o   Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (z uwzględnieniem płatności leasingowych) (FCFE[1]) w wysokości 213 mln PLN w IV kwartale (-28,3% r/r) odzwierciedlają głównie znacznie wyższe gotówkowe nakłady inwestycyjne w tym okresie. W całym roku FCFE na poziomie 816 mln PLN (+22,8% r/r) był efektem wyższych gotówkowych nakładów inwestycyjnych z nadwyżką skompensowanych przez pozytywny wpływ niższego wzrostu aktywów kontraktowych, jak również niższy gotówkowy wpływ odsetek i podatków.

o   Spółka zamierza wypłacić w 2019 wynagrodzenie dla akcjonariuszy na poziomie 45% FCFE wygenerowanego w 2018 r., do ostatecznej decyzji Rady Dyrektorów Play Communications S.A.

 

Komentarz członka zarządu ds. finansowych P4, Holgera Pücherta:

 

„W 2018 roku osiągnęliśmy najwyższe poziomy FCFE i zysku netto w historii Play. Mimo że w ubiegłym roku Grupa zapłaciła wysoką dywidendę w wysokości 652 mln PLN oraz zainwestowała w sieć i IT kwotę 751 mln PLN, spółka spłaciła również 391 mln PLN zadłużenia z posiadanej gotówki i wygenerowanych przepływów pieniężnych. Na początku tego roku uzgodniliśmy z naszymi partnerami finansowymi korzystniejsze warunki i większą elastyczność w profilu spłaty naszego finansowania bankowego. W sumie, nasza sytuacja finansowa na początku 2019 jest znakomita. Oczekujemy, że nasza doskonałość operacyjna i inwestycje w sieć obniżające koszty roamingu krajowego zwiększą skorygowaną EBITDA w 2019 r.”

 

Oczekiwania na 2019 r.:

Oczekiwanie na 2019 r. Komentarz
Przychody Wzrost r/r niższy niż w 2018 Wzrosty przychodów z usług, częściowo skompensowany niższymi przychodami ze sprzedaży urządzeń
Skorygowana EBITDA 2.2-2.3 mld PLN Dzięki wyższej marży na usługach, częściowo skompensowanej wyższymi kosztami utrzymania sieci i nowych usług
Gotówkowe nakłady inwestycyjne Do 800 mln PLN Nakłady na sieć z przesunięciem z dostępu do szkieletu, wzrost na digitalizację i kapitalizację urządzeń abonenckich
FCFE 670-750 mln PLN Wpływ wyższych r/r gotówkowych nakładów inwestycyjnych i zapłaconych podatków
Wynagrodzenie akcjonariuszy 40-50% FCFE Zgodnie z założeniami strategii 2019-2022[2]

 

Podsumowanie finansowe i operacyjne w mln PLN, o ile nie zaznaczono inaczej):

Trzy miesiące
zakończone

31 grudnia
Zmiana Dwanaście miesięcy zakończonych
31 grudnia
Zmiana
  2017 2018   2017 2018  
             
Przychód operacyjny 1 740 1 807 3,9% 6 670 6 839 2,5%
EBITDA 542 564 3,8% 1 904 2 160 13,4%
Skorygowana EBITDA 570 535 (6,0%) 2 298 2 159 (6,0%)
Zysk netto 143 202 41,5% 387 745 92,2%
Gotówkowe nakłady inwestycyjne (123) (241) 95,7% (650) (751) 15,5%
FCFE 297 213 (28,3%) 664 816 22,8%
Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.) 15 220 15 016 (1,3%) 15 220 15 016 (1,3%)
Liczba raportowanych klientów kontraktowych (w tys.) 9 430 9 866 4,6% 9 430 9 866 4,6%
Całkowita liczba klientów aktywnych (w tys.) 12 394 12 653 2,1% 12 394 12 654 2,1%
Liczba aktywnych klientów kontraktowych (w tys.) 8 628 8 985 4,1% 8 628 8 985 4,1%
Wzrost liczby kontraktów netto
(w tys.)
227 95 (58,2%) 1 064 436 (59,0%)
Odpływ kontraktów (%) 0,8% 0,8% (0,06) pp 0,7% 0,8% 0,05 pp
Wskaźnik ARPU w segmencie usług kontraktowych (PLN) 38,1 37,5 (1,6%) 38,4 37,6 (1,9%)
Zużycie danych na klienta
z segmentu usług kontraktowych
(MB)
4 790 5 900 23,2% 4 118 5 363 30,2%
 
Stacje sieciowe zbudowane
w okresie
323 563 74,3% 609 1,257 106,4%

 

 

Telekonferencja

We wtorek 5 marca 2019 r. o godz. 10.00, Zarząd organizuje konferencję dla analityków i inwestorów, która obejmie również część poświęconą na pytania i odpowiedzi. Wyniki finansowe za trzy i dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r. dostępne będą na stronie internetowej Play:

 

https://www.playcommunications.com/events/2018/

Rejestracja online jest wymagana do połączenia konferencyjnego pod adresem:

http://emea.directeventreg.com/registration/8745579

Numer połączenia konferencyjnego: 8745579

W momencie rejestracji, uczestniczy automatyczne otrzymają szczegóły niezbędne do połączenia.

 

Osoby kontaktowe:

Inwestorzy: Media:
Tomasz Poźniak

tomasz.pozniak@playcommunications.com

Marcin Gruszka

marcin.gruszka@play.pl

 

O Play: Spółka Play Communications S.A. jest podmiotem dominującym grupy Play. Jej spółką zależną jest P4 Sp. z o.o., operator marki Play. Play jest ukierunkowanym na konsumenta operatorem sieci mobilnej świadczącym usługi ponad 15,0 mln abonentów na dzień 31 grudnia 2018 r. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe, transmisji danych oraz wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową PLAY. Play świadczy te usługi, dostępne dla 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE, a także w oparciu o umowy o roamingu krajowym/współdzielenia sieci. Więcej informacji znajduje się na stronie www.playcommunications.com and www.play.pl

Ostrzeżenie:

 

Dane zwarte w niniejszym komunikacie prasowym nie zostały poddane audytowi.

 

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Na oświadczeniach tego rodzaju nie należy nadmiernie polegać, ponieważ narażone są one na liczne ryzyka oraz niepewności związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym spółki Play Communications S.A. oraz jej podmiotów zależnych (zwanymi łącznie jako „Grupa”), z których wszystkie są trudne do przewidzenia i z których wiele znajduje się poza wpływem Grupy. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają informacje odnośnie potencjalnych lub spodziewanych wyników działalności Grupy, w tym opisy jej strategii biznesowej. Oświadczenia te często zawierają takie wyrażenia jak „może”, „będzie”, „mogłoby”, „byłoby”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „przewiduje się”, „zamierza się”, „dąży się”, „uważa się”, „ocenia się”, „przewiduje się”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu”, „rozważa się”, „możliwy” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach oraz ocenach dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ na naszą działalność biznesową. Należy rozumieć, iż oświadczenia tego rodzaju nie stanowią gwarancji efektywności ani wyników. Dotyczą one zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych ryzyk, niepewności oraz założeń. Mimo iż Grupa uważa, że niniejsze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są oparte na rozsądnych założeniach, należy mieć świadomość, że wiele czynników może wywrzeć wpływ na bieżące wyniki finansowe lub operacyjne, w wyniku czego rzeczywiście odnotowane wyniki mogą znacząco różnić się od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat czynników, które mogą wpłynąć na oświadczenia Grupy dotyczące zdarzeń przyszłych, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka Grupy, które mogą podlegać okresowym zmianom, określonymi w prospekcie emisyjnym publikowanym na stronie www.playcommunications.com. Grupa zrzeka się obowiązku uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym oraz nie jest w żaden sposób do tego zobowiązana, z wyjątkiem przypadków wymaganych odpowiednimi przepisami prawa lub regulacjami.

 

Dane finansowe zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są wyrażone w złotych zaokrąglonych do najbliższego miliona. Z tej przyczyny, ze względu na takie zaokrąglenie mogą występować rozbieżności w tabelach pomiędzy liczbami całkowitymi oraz sumami podanych kwot.

 

 

[1]Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki.  Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (po uwzględnieniu płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia.  Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary nie występujące w MSSF”

[2] Zakładając brak aukcji częstotliwości radiowych.

The post PLAY: Wyniki za czwarty kwartał i cały rok 2018 appeared first on Tako rzecze Rzecznik Play.


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

mar

7

Promo z Revolut

To będzie krótki wpis. Tym razem jednak dostałem info. Jestem regularnym użytkownikiem i polecam. To krótki wpis bo liczy się tylko ten link, gdzie czeka na Was fajne promo:

https://www.revolut.com/pl-PL/?p=PL_PLAY_MAIL

…Nie trzeba być klientem PLAY!

 

The post Promo z Revolut appeared first on Tako rzecze Rzecznik Play.


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

mar

7

Weekendowe promki

Nasz team ze sklepu online ma fajny pomysł na niehandlowe niedziele. W każdy taki weekend możecie liczyć na coś ekstra zarówno kiedy wybieracie ofertę z abonamentem jak i kiedy kupujecie sam smartfon.

Promo jest banalnie proste. Wybierając abo czeka na Was podwójny bilet do kina. Można na przykład zobaczyć coś oskarowego co bardzo polecam.

Wybierając sam smartfon co polecam równie gorąco możecie dostać bardzo przyjemny głośniczek JBL GO 2

Zapraszam na play.pl i oglądam mecz ????

The post Weekendowe promki appeared first on Tako rzecze Rzecznik Play.


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

mar

7

Jak dziala 5G READY w PLAY?

Wiedziałem, że temat 5G READY wywoła żywiołową dyskusję, Wojtek jak rasowy PRowy cwaniak poczuł krew i bardzo dobrze. Dzieje się a my idziemy do przodu, rozwijamy super nowoczesną sieć i robimy swoje. Już w poniedziałek wieczorem pokazujemy wyniki za rok 2018 i zobaczycie jak nam idzie.

Ja trochę to rozumiem. Przez wiele lat niewiele robiliśmy z siecią bo mieliśmy inną strategię. Dziś mamy jedną z najbardziej zaawansowanych sieci w Europie. Ostatnio widziałem takie pytanie od eksperta czy to ważne, że mamy kilka systemów na maszcie… No ma drogi ekspercie, zasadnicze.

Oczywiście ciągle brakuje nam nadajników, ale jest ich już sporo powyżej 7000 i bardzo szybko zbliżamy się do „lidera LTE w Polsce”. Jeszcze kilka lat temu nikt sobie tego nie wyobrażał. Tak jak nikt nie wyobrażał sobie, że będziemy numerem jeden.

5G READY to nasz pomysł na komunikowanie całego pozytywnego procesu zmian w naszej sieci. Mogliśmy ja nazwać super szybka, super nowoczesna, ale uznaliśmy, że ta najbardziej nowoczesna cześć naszej sieci jest de facto już dziś gotowa na 5G. jako jedyni (sorki Wojtek) spełniamy wszystkie techniczne wymagania. I gdybyśmy tylko mieli dziś częstotliwości to te nadajniki z 5G READY po tygodniu zaczęłyby być 5G. Nie wiem co tutaj jest produktem czekoladopodobnym? To, że jesteśmy lepsi też w komunikacji? Kolejny korpo kompleks?

Napisałem to w kilku miejscach to nie jest sieć 5G tak jak Orange nie jest numerem jeden w Polsce, jednak nie przeszkadza to częstować tą czekoladą klientów.

Na koniec racjonalne pytanie technologiczne, na które Orange sprytnie nie odpowiada. Nasze 5G READY to MIMO 4×4, agregacja pasm, Modulacja  256 QAM, Synchronizacja fazy i cloud air. Obawiam się, że PLAY jako jedyny na rynku wykorzystuje te wszystkie elementy na swoich nadajnikach.

Wszystkich zainteresowanych, hejterów i cwaniaków zapraszam na wieczorny steram na temat 5G LTE.

a teraz zobaczcie jak mi działa 5G READY w PLAY:

 

 

The post Jak dziala 5G READY w PLAY? appeared first on Tako rzecze Rzecznik Play.


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

mar

7

Jutro będzie ciekawy dzień…

Nie wchodząc w szczegóły…

Od razu zachęcam do zarezerwowania sobie wieczoru na live stream z Witkiem, ze mną i soczkiem dla dorosłych bo to przecież piątek wieczorem

Mała ciekawostka na zachętę:

The post Jutro będzie ciekawy dzień… appeared first on Tako rzecze Rzecznik Play.


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

mar

7

Centrum Poznania wolne od roamingu krajowego

Jeśli oglądacie moje video oskarowe produkcje to już wiecie „o co cho”. Podczas konfy o sieci nasz przystojny CTO zapowiedział, że pod koniec lutego uniezależnimy się od ostatniego gracza, w tym przypadku różowych. Kiedy? Jutro w ciągu dnia, nie znam dokładnej godziny.

film jest dokładnie o tym, ale włączcie bo wyświetlenia się liczą do premii… haha

Ktoś z Was jest z Poznania? Testował to? Działa nie działa? Jest szybciej? Napiszcie koniecznie.

A i ważne!!! Tak jak zawsze mówi Maja włączamy automatyczne ustawianie sieci. To ważne i lepiej dziewczyny nie denerwować ????

The post Centrum Poznania wolne od roamingu krajowego appeared first on Tako rzecze Rzecznik Play.


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

mar

7

MWC i zginane ekrany z 5G

Samsung powiedział A i teraz się zacznie. Tradycyjnie wszystko co najważniejsze zobaczymy zanim MWC się na poważnie zacznie. Już dziś Oppo i kosmiczny zoom optyczny. Mam nadzieję, że to nie wszystko.

Jutro dwie duże konfy Huawei i LG…. czekam na dużo dobrego i zginanego (jak zwykle marketingowcy zrobi falstart z billboardem, skąd ja to znam).

Huawei chcąc czy nie chcąc będzie tematem numer jeden kongresu. Gdzieś przeczytałem, że branża ma kaca przez tą całe zamieszanie. Sam mam mieszane uczucia i mam nadzieję, że to wszystko nie zatrzyma 5G cokolwiek to 5G dla nas klientów znaczy.

Bardzo liczę na w miarę przystępne cenowo flagowce działające na 5G. Samsung zrobił to bardzo dobrze. Wszyscy liczyliśmy na serię dziesiątek, o których wiedzieliśmy już wszystko tymczasem show skutecznie zdominowało zginanie i 5G. Czytałem komentarze w stylu gruby, brzydki i ciężki. To dopiero start, początek zupełnie nowej kategorii, dlatego pierwsze modele nie mają lekko. Za kilka lat będziemy się z tego śmiać jak z pierwszego … uroczego smartfona z Androidem.

Lubię kiedy się coś dzieje, coś się zmienia i Samsung zrobił to idealnie. Teraz czas na innych. Ja wybieram się w Barcelonie na konferencję SONY i ciekawe bo o tym co zostanie pokazane wiem najmniej i bardzo dobrze.

PS: Widzę, że 5 tysięcy „pykło” – zaraz po powrocie z BCN rozwiązuje konkurs i tuż po 8 marca smartfon, pewnie model E, poleci do Ciebie, no chyba, że mieszkasz blisko wtedy ja polecę. Szczerze zazdro bo ja bawiłem się nim tylko chwilunię.

A Wy na co czekacie? Może kupimy do PLAY?

The post MWC i zginane ekrany z 5G appeared first on Tako rzecze Rzecznik Play.


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None

mar

7

Samsung S 10 ceny w PLAY

No dobra wiemy już wszystko, brakuje tylko cen

Wybaczcie dostałem tylko te zbiorcze cenniki:

Taryfy L

Taryfy S/M

 

Przypomną, że na moim kanale jest film z pierwszymi wrażeniami z super konkursem. Nagroda jest super dlatego proponuję, że rozdam ją kiedy film „zobaczy” się minimum 5000. Sporo jeszcze zostało ????

The post Samsung S 10 ceny w PLAY appeared first on Tako rzecze Rzecznik Play.


Category: PLAY | Leave a Comment
Tags: None
wielkoformatowe wydruki Lublin kolorowe kopiarki Warszawa wielkoformatowe skanowanie kolorowe skanowanie w lublinie skanowanie lublin skanowanie Lublin skanowanie lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy